Dịch vụ kế toán thuế

 • Tư vấn chính sách thuế cho doanh nghiệp

  Quý doanh nghiệp là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế tóan, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế tóan có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ...

 • Dịch vụ BCTC và quyết toán năm

  Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quyết toán thuế của chúng tôi sẽ có được đầy đủ thông tin để hoàn thiện hơn công tác quyết toán thuế của doanh nghiệp mình. Chúng tôi thực hiện tư vấn quyết toán thuế chi tiết như sau:

 • Dịch vụ kiểm tra Kế toán và Thuế thường xuyên

  Dựa trên kinh nghiệm đã làm, đã được thanh tra, kiểm tra. Từ đó tìm ra các rủi ro thường gặp của từng loại hình này là như thế nào, hay sai sót do nguyên nhân gì?

 • Cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại Thanh Hóa

  Chúng tôi rất mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công cùng Doanh nghiệp.