Tư vấn chính sách thuế cho doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế tóan, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế tóan có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ...

Quý doanh Nghiệp đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế tóan, dịch vụ tư vấn thuế được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề kế toán, hành nghề thủ tục thuế và đăng ký hành nghề kế toán, thuế theo quy định của pháp luật, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam, Tổng cục thuế.

Quý doanh Nghiệp đang lo lắng, không tin tưởng và không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình.

Để hỗ trợ Quý doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu, Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý doanh Nghiệp “Dịch vụ tư vấn thuế”.
 
Nội dung công việc tư vấn thuế của chúng tôi sẽ bao gồm :
1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán
2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế
3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT
4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp
5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu…
6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế
7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán
8. Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế
9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế
10. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế

Với việc lựa chọn “Dịch vụ tư vấn thuế” của chúng tôi, Chúng tôi hy vọng sẽ tư vấn cho Quý doanh nghiệp nhiều giải pháp tối ưu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HƯƠNG SEN

Địa chỉ: Số nhà 485 - Đường Lê Lai - Phường Quảng Hưng - TP Thanh Hóa

Email: lesen0888@gmail.com - Website: www.tuvanthanhlapdoanhnghiep.net

Điện thoại:  Mrs Sen  09159.22368 - Mr Chung 0914.875.636